Expozice v zámku

V přízemí zámku se vstupem z Malého nádvoří je možné navštívit tři expozice. Historii je věnována stálá expozice s názvem „Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha“. Kromě historie průhonického panství je zde zdokumentováno období budování parku, hlavní myšlenky jeho tvůrce i další významný počin v oblasti dendrologie – založení Dendrologické společnosti. V navazujícím interiéru je expozice „Zahrada živé umění“ o historii a vývoji zahradního umění a introdukci dřevin do Průhonického parku. Expozice Botanické příběhy přibližuje velkým i malým návštěvníkům různé oblasti výzkumu Botanického ústavu AV ČR. V Galerii Natura se konají dočasné umělecké a vědecké výstavy. Otevřena je od dubna do října.