Rododendron 'Cunningham's White'

Pěstování rododendronů má v Průhonicích více než stoletou tradici. První rostliny se začaly dovážet a vysazovat na přelomu 19 a 20 století. Do dnešní doby se zachovaly původní výsadby, které můžete vidět např. zde na levém břehu Botiče.  Jedná se o čistě bíle kvetoucí kultivary rododendronu ‚Cunningham’s White‘ (Rhododendron ‚Cunningham’s White‘).