Boháček

Místním názvem Boháček se označují plochy v severní části parku. Jde převážně o lesní plochy doplněné na různých místech  světlinami a loukami s mohutnými solitérními duby. Plocha je ohraničena na jedné straně kamennou ohradní zdí, na druhé pak lučními partiemi v údolí Botiče. Dá se charakterizovat jako tmavá klidová plocha, z níž jako okna vystupují průhledy či výhledy na různá místa parku.