Sbírky rostlin v parku

Sbírky rostlin v parku

Sbírka domácích a cizokrajných dřevin patří svým rozsahem a složením mezi nejvýznamnější u nás. Dnes představuje celkem 1606 položek, v počtu taxonů převažují dřeviny listnaté (1264) nad jehličnatými (342). Kromě dřevin zde můžeme najít ještě 227 taxonů trvalek.

Obě skupiny dřevin se liší svým využitím podmíněným jejich různou morfologickou stavbou, stanovištními nároky, ale i estetickým působením. I přes svůj nižší podíl ovlivňují jehličnany výrazně charakter mnoha partií Průhonického parku. Po stránce dendrologické můžeme obdivovat řadu krásných starých exemplářů domácích dřevin, zejména dubů, borovic, lip a jilmů, ale především bohatství použitých cizokrajných dřevin mírného pásma severní polokoule a Středomoří. Umožňují nám vnímat nejen jejich krásu a exotičnost, ale přinášejí i poučení o jejich vlastnostech a možnostech pěstování v našich podmínkách.
Z cizích dřevin vynikají početné sortimenty druhů a kultivarů dubů, javorů, smrků, jedlí, borovic, cypřišků, jalovců, tújí, skalníků, zimolezů, kalin a především rododendronů, jimiž je park proslulý.

Výběr z našich sbírek:        jehličnany  listnáče  rododendrony   

 

Rododendrony

Výběr z průhonického šlechtění. Více o našich rododendronech najdete ve speciále časopisu Botanika "Zaostřeno na rododendrony", který je k dostání v prodejně vstupenek u zámku.

rododendron ‚Vltava‘ (Rhododendron ‚Vltava‘)
rododendron 'Vltava'
(Rhododendron 'Vltava')
rododendron ‚Violetta‘ (Rhododendron ‚Violetta‘)
rododendron 'Violetta'
(Rhododendron 'Violetta')
rododendron ‚Sázava‘ (Rhododendron ‚Sázava‘)
rododendron 'Sázava'
(Rhododendron 'Sázava')
rododendron ‚Profesor Scholz‘ (Rhododendron ‚Profesor Scholz‘)
rododendron 'Profesor Scholz'
(Rhododendron 'Profesor Scholz')
rododendron ‚Motýl‘ (Rhododendron ‚Motýl‘)
rododendron 'Motýl'
(Rhododendron 'Motýl')
rododendron ‚Malá Skála‘ (Rhododendron ‚Malá Skála‘)
rododendron 'Malá Skála'
(Rhododendron 'Malá Skála')
rododendron ‚Ledikanense‘ (Rhododendron ‚Ledikanense‘)
rododendron 'Ledikanense'
(Rhododendron 'Ledikanense')
rododendron ‚Lajka‘ (Rhododendron ‚Lajka‘)
rododendron 'Lajka'
(Rhododendron 'Lajka')
rododendron krásný ‚Arnošt Silva Tarouca‘ (Rhododendron calophytum × ‚Arnošt Silva Tarouca)
rododendron krásný 'Arnošt Silva Tarouca'
(Rhododendron calophytum × 'Arnošt Silva Tarouca)
kulturní kříženec rododendronu měkkého (Rhododendron molle subsp. molle x molle subsp. japonicum)
kulturní kříženec rododendronu měkkého
(Rhododendron molle subsp. molle x molle subsp. japonicum)
rododendron ‚Humoreska‘ (Rhododendron ‚Humoreska‘)
rododendron 'Humoreska'
(Rhododendron 'Humoreska')
rododendron ‚Eva‘ (Rhododendron ‚Eva‘)
rododendron 'Eva'
(Rhododendron 'Eva')
rododendron ‚Don Juan‘ (Rhododendron ‚Don Juan‘)
rododendron 'Don Juan'
(Rhododendron 'Don Juan')
rododendron ‚Dagmar‘ (Rhododendron ‚Dagmar)
rododendron 'Dagmar'
(Rhododendron 'Dagmar)
rododendron ‚Božena Němcová‘ (Rhododendron ‚Božena Němcová‘)
rododendron 'Božena Němcová'
(Rhododendron 'Božena Němcová')
rododendron ‚Bouzov‘ (Rhododendron ‚Bouzov‘)
rododendron 'Bouzov'
(Rhododendron 'Bouzov')
rododendron ‚Bohumil Kavka‘ (Rhododendron ‚Bohumil Kavka‘)
rododendron 'Bohumil Kavka'
(Rhododendron 'Bohumil Kavka')
rododendron ‚Červená Lhota‘ (Rhododendron ‚Červená Lhota‘)
rododendron 'Červená Lhota'
(Rhododendron 'Červená Lhota')
rododendron ‚Arnošt Silva Tarouca‘ (Rhododendron ‚Arnošt Silva Tarouca‘)
rododendron 'Arnošt Silva Tarouca'
(Rhododendron 'Arnošt Silva Tarouca')
rododendron ‚Antonín Dvořák‘ (Rhododendron ‚Antonín Dvořák‘)
rododendron 'Antonín Dvořák'
(Rhododendron 'Antonín Dvořák')

Listnáče

Více o listnáčích naleznete ve speciálech časopisu Botanika "Stálezelené keře a liány", "Keře známé a neznámé" a "Listnaté stromy", které jsou k dostání v prodejně vstupenek u zámku.

zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum)
zmarličník japonský
(Cercidiphyllum japonicum)
trnovník Hartwigův (Robinia hartwigii)
trnovník Hartwigův
(Robinia hartwigii)
třešeň Sargentova (Cerasus sargentii)
třešeň Sargentova
(Cerasus sargentii)
tavolník japonský (Spiraea japonica ‚New Pruhonice‘)
tavolník japonský
(Spiraea japonica 'New Pruhonice')
šeřík japonský (Syringa reticulata)
šeřík japonský
(Syringa reticulata)
sazaník plodný (Calycanthus fertilis)
sazaník plodný
(Calycanthus fertilis)
růže galská (Rosa gallica)
růže galská
(Rosa gallica)
rododendron (Rhododendron mixtum)
rododendron
(Rhododendron mixtum)
rododendron (Rhododendron ‚Ledikanense‘)
rododendron
(Rhododendron 'Ledikanense')
mákie amurská (Maackia amurensis)
mákie amurská
(Maackia amurensis)
magnólie přišpičatělá (Magnolia acuminata)
magnólie přišpičatělá
(Magnolia acuminata)
javor mléč (Acer platanoides ‚Stollii‘)
javor mléč
(Acer platanoides 'Stollii')
javor habrolistý (Acer carpinifolium)
javor habrolistý
(Acer carpinifolium)
javor červený (Acer rubrum)
javor červený
(Acer rubrum)
hroznovec hroznatý (Exochorda grandiflora)
hroznovec hroznatý
(Exochorda grandiflora)
hortenzie Bretschneiderova (Hydrangea heteromalla ‚Bretschneideri‘)
hortenzie Bretschneiderova
(Hydrangea heteromalla 'Bretschneideri')
fotergila větší (Fothergilla major)
fotergila větší
(Fothergilla major)
dub sametový (Quercus velutina ‚Albertsii‘)
dub sametový
(Quercus velutina 'Albertsii')
dub červený (Quercus rubra ‚Aurea‘)
dub červený
(Quercus rubra 'Aurea')
dřín květnatý (Cornus florida)
dřín květnatý
(Cornus florida)
dekaisnea Fargesova (Decaisnea fargesii)
dekaisnea Fargesova
(Decaisnea fargesii)
buk lesní (Fagus sylvatica ‚Rohanii‘)
buk lesní
(Fagus sylvatica 'Rohanii')
buk lesní (Fagus sylvatica ‚Cochleata‘)
buk lesní
(Fagus sylvatica 'Cochleata')
buk lesní (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘ + ‚Zlatia‘)
buk lesní
(Fagus sylvatica 'Atropunicea' + 'Zlatia')
buk Englerův (Fagus engleriana)
buk Englerův
(Fagus engleriana)
bříza Maximovičova (Betula maximowicziana)
bříza Maximovičova
(Betula maximowicziana)
bělas viržinský (Chionanthus virginicus)
bělas viržinský
(Chionanthus virginicus)
arálie ostnitá (Aralia spinosa)
arálie ostnitá
(Aralia spinosa)

Jehličnany

Více o jehličnanech naleznete ve speciále časopisu Botanika "Jehličnany a jejich příbuzní", který je k dostání v prodejně vstupenek u zámku.

zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata)
zeravinec japonský
(Thujopsis dolabrata)
túje korejská (Thuja koraiensis)
túje korejská
(Thuja koraiensis)
toreja japonská (Torreya nucifera)
toreja japonská
(Torreya nucifera)
tis japonský (Taxus cuspidata ‚Nana‘)
tis japonský
(Taxus cuspidata 'Nana')
smrk ztepilý (Picea abies ‚Virgata‘)
smrk ztepilý
(Picea abies 'Virgata')
smrk ztepilý (Picea abies ‚Silva Tarouca‘)
smrk ztepilý
(Picea abies 'Silva Tarouca')
smrk ztepilý (Picea abies ‚Formánek‘)
smrk ztepilý
(Picea abies 'Formánek')
smrk Brewerův (Picea breweriana)
smrk Brewerův
(Picea breweriana)
modřín japonský (Larix kaempferi)
modřín japonský
(Larix kaempferi)
metasekvoje tisovcovitá, čínská (Metasequoia glyptostroboides)
metasekvoje tisovcovitá, čínská
(Metasequoia glyptostroboides)
kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica)
kryptomerie japonská
(Cryptomeria japonica)
jedlovec kanadský (Tsuga canadensis ‚Pendula‘)
jedlovec kanadský
(Tsuga canadensis 'Pendula')
hlavotis peckovicový (Cephalotaxus harringtonii)
hlavotis peckovicový
(Cephalotaxus harringtonii)
cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ‚Glauca‘)
cypřišek Lawsonův
(Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca')
borovice žlutá (Pinus ponderosa)
borovice žlutá
(Pinus ponderosa)
borovice Heldreichova (Pinus heldreichii ‚Smidt‘)
borovice Heldreichova
(Pinus heldreichii 'Smidt')