Podzámecký rybník, foto Oliver Beneš

Podzámecký rybník