Nabídka pronájmu místa pro stánek s občerstvením v ulici U Hájovny

Nabízíme pronájem místa pro stánek s občerstvením v ulici U Hájovny u vstupu do II. části Průhonického parku – vice info zde. Vaše nabídky s Vámi nabízenou cenou za měsíční pronájem místa na Váš stánek a fotem stánku, prosím zasílejte nejpozději do 30.4.2024 na e-mail: lenka.hruba@ibot.cas.cz.