Rozkvétají tisíce jarních cibulovin!

Zažijte jaro! Na podzim jsme do parku vysadili rozmanité druhy cibulovin, které teď budou až do května postupně rozkvétat! Pokvetou narcisy, ladoňky, modřence,  plané tulipány, dymnivky, kandíky, medvědí česnek nebo sibiřské kosatce. Mapa s označenými místy výsadeb je k dispozici na obou našich pokladnách nebo zde.