Uzavírky, opravy cest

Od pondělí 9.1. v parku pokračují v parku arboristické práce a opravy cest. V I. části parku jsou opět uzavřeny cesty od orientačního bodu č. 10 a 11 k 12, 13 a 14, uzavřen je také turniketový vstup Jeřábkovy potoky. Cesty ve II. části parku jsou uzavírány a hlídány arboristy dle aktuálního kácení.  Žlutý a červený návštěvnický okruh jsou kvůli probíhajícím a těžko koordinovatelným pracem v současnosti nepoužitelné.  Více info o projektu a uzavírkách se dozvíte zde.