tavolník japonský (Spiraea japonica 'New Pruhonice')