Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Návštěvní řád

V parku není dovoleno:

 • vstupovat mimo cesty do porostů, luk a do míst se zákazem vstupu
 • volné pobíhání psů
 • chytání ryb
 • koupání, lyžování, sáňkování a bruslení
 • jezdit na koni a s koňskými povozy
 • jezdit na kole
 • poškozovat a zcizovat vybavenost parku a objekty
 • znečišťovat park, hlučně se chovat, tábořit
 • vjíždět veškerými vozidly
 • poškozovat a zcizovat rostliny
 • rušit a lovit živočichy
 • manipulovat s vodohospodářskými zařízeními
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • bez povolení fotografovat a filmovat pro komerční účely, jiné než běžné turistické  fotografování je zpoplatněno
 • provádět jakoukoli další činnost vedoucí k poškození parku

 

autocyklistajizdanakonipesnavoditkutichonetrhatrostlinyneslapatzviratka

nekouritohenkemplyzebruslesanelovrybradio

Plné znění návštěvního řádu: