Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Návštěvní řád

V Průhonickém parku a botanické zahradě není dovoleno:

 • vstupovat a zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu a bez platné vstupenky
 • pohybovat se mimo cesty, vstupovat do porostů, vodních toků a ploch, luk a záhonů
 • volné pobíhání psů (psi musí být drženi na vodítku)
 • jezdit na kole a koloběžkách pro dospělé
 • koupat se, lyžovat, sáňkovat, bruslit a jezdit na koni
 • vjíždět dopravními prostředky s motorovým pohonem (včetně vozítek segway, motorových koloběžek, longboardů, hooverboardů apod.) s výjimkou invalidních vozíků
 • poškozovat a odcizovat rostliny, jejich části, semena a plody
 • znečišťovat park, hlučně se chovat a tábořit
 • rušit a lovit živočichy, chytat ryby
 • poškozovat, odcizovat a manipulovat s vybaveností parku, objekty a vodohospodářskými a jinými provozními zařízeními
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek
 • provádět jakoukoliv činnost vedoucí k poškození parku
 • bez povolení fotografovat a filmovat, kromě běžného turistického fotografování a filmování
 • používat drony

cyklistapesnavoditkunetrhatrostlinyneslapatlovrybkempnekourit

Plné znění návštěvního řádu