Kontakty

Kontakty

Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i

Zámek 1
252 43 Průhonice
telefon: 271 015 211, fax: 271 015 105 Email: ibot@ibot.cas.cz

Správa Průhonického parku

Ing. Jiří Šmída
telefon: 267 750 282, Email: park@ibot.cas.cz

Genofondové sbírky a Botanická zahrada

RNDr. Pavel Sekerka
telefon: 271 015 465, Email: pavel.sekerka@ibot.cas.cz

Konferenční a společenské centrum;
Svatby na zámku a v Parku

Ing. Tereza Rozehnalová
telefon: 271 015 181, 602 603 073, Email: zamek@ibot.cas.cz

Propagace a vztah s veřejností

Ing. Barbora Kačmáčková
telefon: 271 015 153, Email: barbora.kacmackova@ibot.cas.cz

Botanická kavárna Taroucafé

telefon: 724 673 969, 271 015 129, Email: taroucafe@seznam.cz