Vstupné do parku pro občany Ukrajiny

Ukrajinští občané, kteří se prokáží ukrajinskými doklady či vízy udělenými našimi úřady, mají vstup do Průhonického parku zdarma.

Громадяни України, які підтвердили себе українськими документами чи візами, виданими нашими органами влади, мають безкоштовний вхід до нашого парку.