Uzavírka cesty

Od 9.3.2022 je z důvodu opravy opěrných zídek uzavřena parková cesta mezi orientačními body č. 12 a č. 13.  Jako náhradní trasu můžete použít cestu kolem orientačních bodů č. 10, 15 a 14. Náhradní trasa bude také vyznačena na křižovatkách před uzavírkou.