Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Výstavní prostory

Galerie NATURA

Výstava: MUZEUM V PŘÍRODĚ

Výstava ukazuje na proměny krajiny a stopy lidské činnosti v ní obtisklé. Zavede nás do osad, které zpustly po vysídlení většinou německy hovořících obyvatel. Dozvíte se například, které rostliny vyšly z tohoto souboje jako vítězové a které jako poražené. Spojili jsme ji i s procházkou po aktuálních otázkách naší krajiny.
Výstavu připravili vědci z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech s pomocí technik dálkového průzkumu Země a mnoha terénních šetření. Součástí jejich práce jsou i doporučení hospodaření pro pracovníky ochrany přírody a místních samospráv.
Výstava vznikla k projektu Paměť krajiny Českosaského Švýcarska v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Svobodný stát Sasko Interreg V A/2014–2020 s přispěním Strategie AV21.

Výstava je přístupna 31.8. – 31.10. 2019

 

Návštěvnické centrum

Vážení návštěvníci, vzhledem k rekonstrukci je centrum momentálně zavřené.
Včas vás budeme informovat o otevření zcela nové expozice na jaře 2020.

Stálé expozice:

 • Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha

  Expozice nacházející se v přízemních prostorech zámku (vstup z Malého nádvoří) přibližuje historii zámku a parku a je věnovaná zakladateli parku hraběti A. E. Silva Taroucovi.

  Pamsin_1  Pamsin_2

 • Zahrada živé umění – vývoj zahradního umění a introdukce dřevin

  Projekt: význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění, s podporou Ministerstva kultury ČR – č. NAKI DF12P01OVV005

  img_0730  img_0734

 • Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití

  1. dubna 2016 byla v průhonickém zámku zpřístupněna stálá výstava, která vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.

  img_0743  img_0740

VŠECHNY NAŠE VÝSTAVY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ S PLATNOU VSTUPENKOU DO AREÁLU PRŮHONICKÉHO PARKU.