Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Výstavní prostory

Galerie NATURA

Libor Sváček –  UNESCO – Česká republika
5.4.- 25.5. 2017

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Libora Sváčka, která představuje památky České republiky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Výstava je obohacena o několik fotografií barokních památek České republiky.

IMG_1778  IMG_1781

Návštěvnické centrum

LETOKRUHY

17.5. – 9.7. 2017

První část výstavy návštěvníkům přiblíží, jak se pracuje s letokruhy u dřevin, druhá představí několik rostlin rostoucích ve vysokohorských oblastech Ladáku v indické části Himaláje, které také mají letokruhy a jsou ve většině případů dlouhověké. Na mikroskopických řezech uvidíte jak letokruhy, tak i různé anatomické zvláštnosti, které umožňují těmto rostlinám žít v extrémně drsných podmínkách – některé z nich patří mezi nejvýše rostoucí rostliny světa s výskytem i kolem 6 km nad mořem. Vědci z Botanického ústavu ve spolupráci s prof. Schweingruberem ze Švýcarska již mnoho let zkoumají jejich adaptace, rozšíření a reakci na klimatické změny.

IMG_1837  IMG_1835

 

Stálé expozice:

 • Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha

  Expozice nacházející se v přízemních prostorech zámku (vstup z Malého nádvoří) přibližuje historii zámku a parku a je věnovaná zakladateli parku hraběti A. E. Silva Taroucovi.

  Pamsin_1  Pamsin_2

 • Zahrada živé umění – vývoj zahradního umění a introdukce dřevin

  Projekt: význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění, s podporou Ministerstva kultiry ČR – č. NAKI DF12P01OVV005

  img_0730  img_0734

 • Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití

  1. dubna 2016 byla v průhonickém zámku zpřístupněna stálá výstava, která vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.

  img_0743  img_0740

VŠECHNY NAŠE VÝSTAVY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ S PLATNOU VSTUPENKOU DO AREÁLU PRŮHONICKÉHO PARKU.