Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Výstavní prostory

Prosíme návštěvníky při vstupu do vnitřních prostor o dodržování platných vládních nařízení 

Galerie NATURA

V Galerii Natura se konají dočasné umělecké a vědecké výstavy se zaměřením na přírodu a botaniku.

Právě probíhající výstava: Africká savana objektivem fotopastí

Výstava Botanického ústavu AVČR, v.v.i., představuje biodiverzitu africké savany zachycenou objektivem fotopastí. Fotografie, které zachycují typické obyvatele savany v Krugerově národním parku, jsou doplněny informacemi o aktuálním výzkumu.
Výstava je otevřena v otevírací době Průhonického parku, vstup je v ceně vstupenky do parku

Návštěvnické centrum

V Návštěvnickém centru získají návštěvníci rychlý přehled o celém areálu, naleznou zde velkou mapu s aktuálním kvetením v parku, informace o pořádaných akcích, 3D model parku, přístup do informačního systému Virtuální Průhonice nebo si mohou prohlédnout publikace vydané Správou Průhonického parku. Část expozice je věnována vědecké činnosti Botanického ústavu, jeho pracovištím a jednotlivým výzkumům. 

Stálé expozice:

Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha

Expozice nacházející se v přízemních prostorech zámku (vstup z Malého nádvoří) přibližuje historii zámku a parku a je věnovaná zakladateli parku hraběti A. E. Silva Taroucovi.

Pamsin_1  Pamsin_2

Zahrada živé umění – vývoj zahradního umění a introdukce dřevin

Projekt: význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění, s podporou Ministerstva kultury ČR – č. NAKI DF12P01OVV005

img_0730  img_0734

Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití

1. dubna 2016 byla v průhonickém zámku zpřístupněna stálá výstava, která vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.

img_0743  img_0740

VŠECHNY NAŠE VÝSTAVY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ S PLATNOU VSTUPENKOU DO AREÁLU PRŮHONICKÉHO PARKU.