Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Javor mléč (Acer platanoides ‚Stollii‘)