Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata)