Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Fotergila větší (Fothergilla major)