Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Buk lesní (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘ + ‚Zlatia‘)