Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ‚Glauca‘)