Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Podmínky pořizování záznamů

Filmování a fotografování

Fotografování a filmování pro komerční účely a jiné než běžné turistické je v Průhonickém parku a Botanické zahradě povoleno po zaplacení příslušného poplatku nebo po uzavření smlouvy na tyto činnosti s Botanickým ústavem AV ČR.

Pokud chcete využít unikátní scenerie Průhonického parku pro fotografování a filmování ke komerčním účelům, za použití techniky a štábů, nabízíme vám možnost pronájmu našich lokací. V rámci pronájmu nabízíme dle možností i další služby jako např. vyhrazení vybrané lokace, přípojky elektro a voda, zajištění vjezdu techniky, zajištění parkování.

Fotografování svateb konaných mimo areál Průhonického parku a zámku je zpoplatněno – cena 500,- Kč.

Fotografování a filmování pro komerční účely malého rozsahu a jiné než běžné turistické – cena 1000,- Kč/ hodina.

Filmování a fotografování je třeba v dostatečném časovém předstihu projednat se Správou Průhonického parku.

Používání dronů za účelelm filmování a fotografování není dovoleno bez souhlasu Botanického ústavu AVČR .

Kontakty:

Ing. Ivan Staňa
tel. + fax: 267750346
mobil: 602 301 653
E-mail: park@ibot.cas.cz

Ing. Barbora Kačmáčková
tel: 271015153
fax: 267750346
mobil: 602 305 616
E-mail: pr@ibot.cas.cz